Bicycle Durrës ( Official video )Kërkesat e “Bicycle Durrës”, për buxhetin e bashkisë të vitit 2017

 

Të nxisim përdorimin e biçikletës, për një qytet më të pastër, dhe të sensibilizojmë institucionet që të vendosin infrastrukturën që i vjen në ndihmë përdoruesve të biçikletës.

Autori: Bicycle Durres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s